Psykologiskt

Det är psykologiskt tröttande för en man att uppleva hur alla andra har en större och kraftigare penis, ihop med skammen som många upplever i omklädningsrummet, hos urologen eller vid sexuella relationer. Det har gjorts ett otal vetenskapliga studier i ämnet som visar att ett stort antal män lider av smärtsamma psykologiska effekter orsakade just av storleken på penis.

  • “Jag tänker på min penis storlek varje dag.”
  • “Jag skulle vilja ha en större penis.”
  • “Jag är orolig för att någon ska se mig.”
  • “Jag känner mig frustrerad och hjälplös på grund av storleken på min penis.”
  • “När andra tittar på min penis skäms jag .”
  • “Jag är orolig över hur penisstorleken kommer att påverka mitt sexliv”
  • “Det bekymrar mig att jag inte känner mig attraktiv i kvinnors ögon.”

Vilken kille som helst kan vara känslig för de sociala förväntningar som han kan känna ställs på honom för att “han har för liten penis”. När en man känner sig underlägsen på grund av att hans penis är mindre och smalare än genomsnittets orsakar det förmodligen en brist på självförtroende. Det värsta är att i många av de här fallen har han inget att skämmas för och ingen kommer att skratta åt honom eller fälla någon kommentar i avseendet, vilket gör att problemet är högst personligt och psykologiskt.

Trots att varje person påverkas olika av penisstorleken, finns det några upprepande drag hos alla de män som känner sig frustrerade över storleken på penis och deras känslomässiga reaktioner.

Då du letar efter partner

Den vanligaste rädslan bland de män som upplever att de har för liten penis är att det ska göra dem mindre attraktiva hos det motsatta könet. Penisen har sedan tidernas början varit en symbol för mannens maskulinitet, och många gånger fundamental för ett närmande till det motsatta könet.

Det är väldigt vanligt att känna sig rädd eller osäker ifråga om relationer på grund av avvisandet som storleken på penis skulle kunna orsaka. I de flesta fall uppstår inte något sådant avvisande eftersom mannens osäkerhet hindrar honom att ens upprätta en första kontakt eller närmande. Och i de fall då ett sådant förekommer är det alltid i relation till storleken på penis. Det här problemet är inte lika tydligt bland gifta par eller i stabila och långvariga relatio

Förlust av självförtroende

En annan vanlig oro bland personer med en penis av liten storlek är att det skulle kunna ha en direkt påverkan på deras självförtroende, och tyvärr visar undersökningar att det är en välgrundad oro som påverkar tusentals personer världen över.

Förlusten av självförtroende kan vara en detonerande faktor för ytterligare former av oro i det dagliga livet. Brist på självförtroende kan, även om det verkar konstigt, orsaka en känsla av att förlora auktoritet eller inflytande även i andra avseenden i samvaron med andra människor.

Framför spegeln

Män med liten penis hyser en stark motvilja mot sin egen spegelbild på grund av komplexen de känner för sin penisstorlek. Det här problemet är mer utbrett bland ungdomar eftersom de inte har lika stark personlighet och självförtroende och därför blir mycket sårbarare inför sitt eget fysiska utseende.

Många är de personer som lider dagligen av att se sig själva i spegeln. Med årens gång blir det här problemet mindre traumatiskt, då personen ifråga lär sig att vänja sig vid utseendet på penis.

Opassande eller förlöjligande kommentarer

En av de saker som gör det svårast att leva ett normalt liv med en liten penis är alla de kommentarer och skämt som görs i humoristisk ton om sådana förhållanden. Hur många år som än går för folk med det här problemet vänjer de sig aldrig vid kommentarerna och skämten som görs om dem, de är människor och lider som alla andra.

Under tonåren eller i den tidiga ungdomen är den här sortens kommentarer vanligare och sårar mer. Alla vet hur grymma och okänsliga barn kan vara i sina förolämpningar och kommentarer till de övriga kamraterna, vännerna eller grannbarnen.

Vad tänker de andra (rädslan för att bli bortgjord)

Utan tvivel är det här den mest utbredda rädslan bland de personer som har, eller tror att de har, en penis som är mindre än genomsnittet. Många män kommer att känna verklig panik inför en sexuell relation med sin partner eftersom de tror att det kommer att skrattas åt storleken, något som normalt inte brukar hända. Vi får dock in flera vittnesmål från läsare som berättar för oss att det enda de kan tänka på under sexualakten är ifall deras partner verkligen njuter och om de med sin penisstorlek kan tillfredställa henne helt och hållet.

Förutom de här emotionella reaktionerna som uppträder bland individer med liten penis kan även flera andra av personlig karaktär förekomma. Ingen person är den andra lik, och än mindre när det handlar om känslor.